Jeg har siden min ungdom arbejdet med billeder, grafik og træskulpturer, - i de senere år også i sten. Lige nu er jeg fascineret af skulpturer i rustent jern/træ og rustent jern/kobber.

Hvor jeg tidligere lagde vægt på nogen genkendelighed i mine billeder, er det nu mere ideen og kommentaren til samtiden, der er det vigtige.

I skulpturen er det linierne og formen, jeg lægger vægt på.

 

 

det skal ikke ligne - det skal være